Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSveian, Harald
dc.coverage.spatial17224 Stiklestad
dc.date.accessioned2020-07-15T08:44:26Z
dc.date.available2020-07-15T08:44:26Z
dc.date.issued1992
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666647
dc.description.abstractRapporten omhandler NGUs 5 (av i alt ca. 30) forslag til informasjonsplakater for en natur- og kultursti i Hegstadmarka like øst for Stiklestad.\rArbeidstitlene er:\rA: Gammel fjordbunn. Landhevning (hovedplakat)\rB: Kilde (oppkomme). Grunnvann i jord\rC. Bjønndalen. Ravine\/bekkedal\rD: Verdalsraset i 1893\rE: Strandlinjer\rMålgrupper er både turisme\/reiseliv (via Stiklestad Nasjonale Kulturhus og skoler\/undervisning. Dette er tillagt vekt ved utforminga av plakatenes illustrasjoner og tekster.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (91.240)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectEROSJON
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectLANDHEVNING
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectSKRED
dc.subjectSTRANDFORSKYVNING
dc.titleInformasjonsplakater om kvartærgeologiske tema. Hegstadmarka natur- og kultursti ved Stiklestad, Verdal kommune.
dc.typeReport
dc.description.localcode31637
dc.source.pagenumber39


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal