Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorFaye, Gjert
dc.coverage.spatialMALVIK
dc.coverage.spatialSTJØRDAL
dc.coverage.spatialFROSTA
dc.coverage.spatialINDRE FOSEN
dc.coverage.spatialTRONDHEIM
dc.date.accessioned2020-07-15T08:44:36Z
dc.date.available2020-07-15T08:44:36Z
dc.date.issued1992
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666653
dc.description.abstractI alt ble det tatt 34 sedimentkjerner ved undersøkelsen i Trondheimsfjorden. Analyseresultatene i sjiktene 0-2 cm, 8-10 cm og 40-45 cm ble sammenlignet. Resultatene viser at sedimentene i Trondheimsfjorden utgjør en relativt enhetlig masse. I de fleste sedimentkjernene er det, i de tre sjuktene, for- holdsvis små variasjoner i konsentrasjonen hos de fleste grunnstoffene. Mellom de forskjellige lokalitetene kan forskjellen være større på grunn av at sedimentene har forskjellig opprinnelsessted. Tungmetallene kvikksølv, Kadmium, Kobber, sink og bly viser et mer nyansert bilde. I de fleste sedimentkjernene er konsentrasjonen av disse grunnstoffene høyest i det øverste sjiktet og synker etterhvert som vi går nedover i sedimentkjernen. Det er nærliggende å betrakte variasjonene av tungmetallene som et resultat av antropogen påvirkning. Særlig ved sedimentkjernene 33, 31, 30 og 29 er konsentrasjonene i øverste sjikt så høye at vi kan snakke om en tydelig forurensning. Mangan er det grunnstoffet som viser den største anrikning i øverste sjikt. Manganets geokjemi er diskutert. Vi kan ikke utelukke at det foreligger en muighet for en naturlig anrikning av tungmetaller i øverste sjikt. Analyse av grunnstoffene ble foretatt både med XRF (røntgen- fluorescens) og med ICP (induktiv koblet plasma).
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (92.211)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectFORURENSNING
dc.subjectKJEMISK ANALYSE
dc.subjectTUNGMETALL
dc.subjectMANGAN
dc.subjectAVSETNING
dc.titleGeokjemiske undersøkelser i Trondheimsfjorden.
dc.typeReport
dc.description.localcode31653
dc.source.pagenumber54


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal