Show simple item record

dc.contributor.authorTønnesen, Jan Fredrik
dc.coverage.spatial16211 Stjørdal
dc.date.accessioned2020-07-15T08:44:41Z
dc.date.available2020-07-15T08:44:41Z
dc.date.issued1992
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666657
dc.description.abstractDen gravimetriske undersøkelsen er avgrenset til de nedre ca. 10 km av Stjør- dalen, dvs. fra fjorden og opp mot Hegra. Målingene omfatter 408 observa- sjonspunkter, hvorav 328 er fordelt langs 7 profiler på tvers av dalen. Bougueranomalier er beregnet og framstilt som farge\/kotekart. Det er utført modellberegninger av løsmassemektighet og fjelloverflatens forløp langs profilene. Ut fra profiltolkningene er det sammenstilt et tolkningskart som viser fjelloverflatens morfologi under løsmassene i dalføret. Profilmålingene indikerer at løsmassene gir negative tyngdeanomalier av størrelse opptil 6,5 mGal lengst vest og 3,8 mGal lengst øst i dalen. Fjelloverflaten langs de dypeste deler av dalen er tolket å variere mellom 200 og 300 m under havnivå, med oppgrunning til ca. 170 m lengst øst. Det brede dalområdet i vest er delt i to dalbassenger av en langsgående fjell- rygg som i vestlige del når opp til mindre enn 10 m under havnivå.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (91.224)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGRAVIMETRI
dc.subjectKVARTÆRGEOLOGI
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectMEKTIGHET
dc.subjectGEOMORFOLOGI
dc.titleGravimetri for kartlegging av løsmassemektighet i Stjørdal
dc.typeReport
dc.description.localcode31660
dc.source.pagenumber52


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal