Show simple item record

dc.contributor.authorBøe, Reidulv
dc.contributor.authorOttesen, Dag
dc.coverage.spatial15113 Kristiansand
dc.coverage.spatialKRISTIANSAND
dc.coverage.spatialLINDESNES
dc.coverage.spatial14152 Nordmannslågen
dc.coverage.spatial14101 Ryvingen
dc.date.accessioned2020-07-15T08:45:10Z
dc.date.available2020-07-15T08:45:10Z
dc.date.issued1992
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666685
dc.description.abstractI perioden 10.08-30.08.1992 utførte NGU et maringeologisk tokt mellom Flekkerøy og Skjernøy i Vest-Agder for å kartlegge skjellsandforekomstene i området. Ut fra ca. 300 km med grunnseismikk og 49 grabbprøver av bunnsedimentene er det avgrenset 45 sikre eller mulige skjellsandområder på strekningen fra Lyng- holmen (vest for Flekkerøy) til Skjernøy. Områdene er arealbegrenset og det er anslått maksimums- og gjennomsnittlig sedimentmektighet for de fleste av områd- ene. De beste skjellsandområdene ligger rundt Songvår, Udvår, Sæsø og Sandø. Grabbprøvene fra sjøbunnen viser sedimenttypen i de øverste 10-30 cm under hav- bunnen. Det kreves kjerneboring eller prøvegrabbing for å fastslå tykkelsene på skjellsandlagene i de aktuelle områdene.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (92.312)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectREFLEKSJONSSEISMIKK
dc.subjectSKJELLSAND
dc.subjectMEKTIGHET
dc.subjectSEISMIKK
dc.subjectKVARTÆRGEOLOGI
dc.subjectPRØVETAKING
dc.titleSkjellsandundersøkelser i området Flekkerøy - Skjernøy, Vest-Agder
dc.typeReport
dc.description.localcode31506
dc.source.pagenumber23


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal