Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorVarskog, Per
dc.coverage.spatialVIKEN
dc.coverage.spatialINNLANDET
dc.date.accessioned2020-07-15T08:45:25Z
dc.date.available2020-07-15T08:45:25Z
dc.date.issued1992
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666694
dc.description.abstractRapporten inneholder tabeller over gjennomsnittsverdier for jordkjemiske parametre i humusprøver fra skogsjord i Oppland og Buskerud fylker. Prøvene er innsamlet under Landsskogtakseringens markarbeid i periodene 1962-72 og 1984, og analysene er utført ved Landbrukets analysesenter, Ås. Tabellene viser gjennomsnittsverdier for følgende parametre: pH, Kationbytte-kapasitet, basemetning, basiske kationer, utbyttbart kalsium, utbyttbart magnesium, utbyttbart kalium, utbyttbart natrium, utbyttbart H+ og glødetap. Tabellene er delt i undergrupper etter følgende feltparametre: bonitet\/markslag, hogstklasse, vegetasjonstype, høydesone, mekanisk sammensetning, profil- type, humussjikttykkelse, steininnhold og jordart.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (92.189)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectPH - BESTEMMELSE
dc.subjectJORD
dc.subjectKATION
dc.subjectLABORATORIEMÅLING
dc.subjectKJEMI
dc.titleJordbunnskjemiske egenskaper i Oppland og Buskerud
dc.typeReport
dc.description.localcode32038
dc.source.pagenumber62


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal