Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorThorsnes, Terje
dc.contributor.authorTotland, Oddbjørn
dc.contributor.authorOlsen, Heidi Anita
dc.contributor.authorMoen, Per T.
dc.contributor.authorØverby, Liv T.
dc.contributor.authorLarsen, Eiliv
dc.contributor.authorOttesen, Dag
dc.contributor.authorBøe, Reidulv
dc.date.accessioned2020-07-15T08:45:32Z
dc.date.available2020-07-15T08:45:32Z
dc.date.issued1992
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666697
dc.description.abstractI perioden 4.juni - 1.juli 1992 utførte NGU i samarbeid med Statens Kartverk, divisjon Norges Sjøkartverk (NSKV) et maringeologisk\/geofysisk\/hydrografisk tokt (tokt nr. 9204) i Skagerrak med NSKVs fartøy M\/S Geofjord. Formålet med toktet var for NGU innsamling av grunnseismiske og magnetiske data i et om- råde som strekker seg fra Arendal i nordøst til Kristiansand i sørvest og ut til midtlinja mot Danmark. for NSKV var formålet med toktet detaljert kart- legging av dybdeforhold ved hjelp av multistråleekkolodd. Det ble tilsammen kjørt 138 seismiske linjer, med en samlet linjelengde på 3237 km. Denne rapporten oppsummerer toktets tekniske\/metodiske forløp og gir referanser til de innsamlede geologiske\/geofysiske data.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (92.287)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectMAGNETOMETRI
dc.subjectREFLEKSJONSSEISMIKK
dc.subjectKVARTÆRGEOLOGI
dc.subjectSEISMIKK
dc.subjectBERGGRUNNSGEOLOGI
dc.subjectMETODE
dc.titleMaringeologisk/geofysisk tokt nr. 9204 i Skagerrak 1992, toktrapport
dc.typeReport
dc.description.localcode32047
dc.source.pagenumber42


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal