Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorLauritsen, Torleif
dc.contributor.authorRønning, Jan S.
dc.coverage.spatial19133 Fredrikstad
dc.date.accessioned2020-07-15T08:46:12Z
dc.date.available2020-07-15T08:46:12Z
dc.date.issued1992
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666713
dc.description.abstractDet er foretatt geofysiske målinger over en rekke sprekkesoner innenfor 5 forskjellige lokaliteter på nordsiden av Kjerkøy. Målingene var et ledd i NGUs kompetanseoppbygging på grunnvann i fjell. VLF-målinger ble i noen tilfeller forstyrret av tekniske anlegg, men ga ellers anomalier som kan skyldes sprekker i berggrunnen. Magnetiske målinger ga entydige magnetiske minima over til dels smale sprekker. Elektriske profileringer ga god informa- sjon om ledende soners beliggenhet og bredde. CP-målinger ga pga dårlig ledningsevnekontraster, bare delvis indikasjon på sprekkesonens utbredelse. Ved georadaropptak framkom en rekke dagnære hendelser som tilsynelatende skrår ned mot dypet. Disse kan muligens tilskrives steiltstående sprekker som krysses i en spiss vinkel. For å avklare dette må det utføres boringer.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (92.173)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectMAGNETOMETRI
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectELEKTRISK MÅLING
dc.subjectELEKTROMAGNETISK MÅLING
dc.titleGeofysiske målinger over mulige vannførende sprekkesoner på Kjerkøy, Hvaler, Østfold
dc.typeReport
dc.description.localcode31687
dc.source.pagenumber28


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal