Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorTveten, Einar
dc.date.accessioned2020-07-15T08:46:18Z
dc.date.available2020-07-15T08:46:18Z
dc.date.issued1992
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666716
dc.description.abstractGBAS er et verktøy for å registrere og lagre innsamlede feltdata i forbindelse med berggrunnskartlegging. Databasen brukes i første omgang til tolking og sammenstillingsarbeidet umiddelbart etter feltsesongen. Når dette arbeidet er ferdig, danner databasen utgangspunkt for varig lagring av data i en fagdatabase. Rutinene omfatter inntasting, lagring på diskett og tilbakeføring fra diskett, oppslag, plotting av struktursymboler, overføringsfiler til ORIENT, WP og ArcInfo, import av koordinater fra FYDIG og rutiner for innsyn, retting og sletting. Systemet har et nummersystem som er sikret mot duplisering og datatap. Det er velegnet for videre utbygging, og kan skrives om til et raskere dataspråk når bruken er mer innarbeidet. En egen datateknisk beskrivelse er utarbeidet (NGU Internrapport 92.022).
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (92.230)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectFELTMÅLING
dc.subjectGEOLOGISK UNDERSØKELSE
dc.subjectKARTLEGGING
dc.subjectDATABEHANDLING
dc.subjectDATABASE
dc.titleGBAS. Et PD-system for lagring og bruk av berggrunnsgeologiske feltdata. 2.utgave
dc.typeReport
dc.description.localcode31702
dc.source.pagenumber42


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal