Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHenriksen, Helge
dc.coverage.spatial14174 Solvorn
dc.coverage.spatial14183 Jostedalen
dc.date.accessioned2020-07-15T08:47:33Z
dc.date.available2020-07-15T08:47:33Z
dc.date.issued1991
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666771
dc.description.abstractLuster kommune er en A-kommune i GiN-prosjektet. Det er gjort en vurdering av grunnvannsmulighetene på Gjerde, Elvekrok og Indre Hafslo. Områdene er prioritert av Luster kommune, og vurderingene er gjort på grunnlag av skrivebordstudier av eksisterende materiale (kart, flyfoto, rapporter) og feltbefaring. I forhold til de vannbehov som Luster kommune har oppgitt, blir mulighetene for bruk av grunnvann til vannforsyning karakterisert slik: Gjerde: mulig (grunnvann i løsmasser) Elvekrok: mulig (grunnvann i løsmasser og fjell) Indre Hafslo: mulig (grunnvann i løsmasser).
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (91.092)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGRUNNVANNSFORSYNING
dc.subjectBERGGRUNN
dc.subjectFORURENSNING
dc.subjectDATABASE
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectLØSMASSE
dc.titleGrunnvann i Luster kommune.
dc.typeReport
dc.description.localcode30542
dc.source.pagenumber10


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal