Show simple item record

dc.contributor.authorStokke, John Anders
dc.coverage.spatial24363 Båtsfjord
dc.date.accessioned2020-07-15T08:47:43Z
dc.date.available2020-07-15T08:47:43Z
dc.date.issued1991
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666781
dc.description.abstractDet er ialt registrert 23 sand- og grusforekomster i Båtsfjord kommune. I tillegg er det registrert ett uttakssted for fast fjell. Areal og volum er beregnet innen 20 grusforekomster. Det totale volumet er anslått til 16 mill kubikkmeter. Bare enkelte forekomster har betydning for grusforsyningen til kommunen. I området ved tettstedet Båtsfjord vil NGU særlig få peke på fore- komsten ved Hamneselva (fnr.1) I Syltefjorddalen er Strupen (fnr.8) kommunens største grusforekomst. I området langs fylkesvegen til Hamningberg må Storflågdalen (fnr.17) fremheves. Forekomsten har et betydelig volum samtidig som bergartssammensetningen er gunstig. I de vegløse områdene langs kyst- stripen er det også registrert betydelige grusforekomster, men disse har i dagens forsyningssituasjon ingen betydning som reserver. De fleste grus- forekomstene har et høyt innhold av svake og flisige bergartskorn i grus- fraksjonen. I sandfraksjonen er glimmerinnholdet meget lavt, men det høye blandkorninnholdet gir sandpartikler med ugunstig kornform. Båtsfjord kommune vil på kort og lang sikt være selvforsynt med sand og grus til fyllmasse samt enkelte veg- og betongformål. På grunn av ugunstig bergartssammensetning må det nok fortsatt importeres tilslag til høyverdige betong-, og vegformål. Ut fra dagens forsyningssituasjon og forbruksmønster finner ikke NGU at det foreløpig er behov for oppfølgende undersøkelser i Båtsfjord. Likevel kan det bli behov for objektrettede undersøkelser med tanke på spesielle kvaliteter
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (91.197)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectRESSURSKARTLEGGING
dc.subjectGRUSREGISTERET
dc.subjectKVALITETSUNDERSØKELSE
dc.subjectGRUS
dc.subjectSAND
dc.subjectVOLUM
dc.titleGrus- og Pukkregisteret i Båtsfjord kommune, Finnmark fylke.
dc.typeReport
dc.description.localcode30653
dc.source.pagenumber33


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal