Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorKirkhusmo, L.A.
dc.coverage.spatial17152 Krøderen
dc.coverage.spatial18144 Lier
dc.coverage.spatial17141 Hokksund
dc.date.accessioned2020-07-15T08:47:52Z
dc.date.available2020-07-15T08:47:52Z
dc.date.issued1991
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666791
dc.description.abstractModum kommune har prioritert 1 område hvor muligheter for grunnvannsforsyning ønskes vurdert. Vannbehovet er beregnet etter 350 liter\/person\/døgn. Modum kommune er en A-kommune. Det vil si at vurderingene er basert på oversiktsbefaringer og gjennomgang av tilgjengelig bakgrunnsmateriale. I rapporten klassifiseres mulighetene for grunnvannsforsyning til de prioriterte områdene som god, mulig og dårlig. Vurdering av det prioriterte området har gitt som resultat: Vikersund - Mulig.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (91.166)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectFORURENSNING
dc.subjectGRUNNVANNSFORSYNING
dc.subjectBERGGRUNN
dc.subjectDATABASE
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectLØSMASSE
dc.titleGrunnvann i Modum kommune.
dc.typeReport
dc.description.localcode30690
dc.source.pagenumber9


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal