Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorKlempe, Harald
dc.contributor.authorBergstrøm, Bjørn
dc.contributor.authorRagnhildstveit, Jomar
dc.coverage.spatial17134 Nordagutu
dc.coverage.spatial17133 Kilebygd
dc.date.accessioned2020-07-15T08:47:55Z
dc.date.available2020-07-15T08:47:55Z
dc.date.issued1991
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666795
dc.description.abstractSkien kommune er en A-kommune i GIN-prosjektet. I Skien kommune er de fleste grunnvannsforekomstene i løsmasser båndlagt av bebyggelse. Geiteryggen er en stor breelvavsetning der det er mulig å ta ut store mengder grunnvann ved infiltrasjon av overvann. Bergartene i store deler av kommunen er granitt og gneis, som gir 0.3 - 0.8 l\/s, men kan ha en del kvalitetsproblem. Denne bergarten opptrer i de prioriterte områdene Valebø og Stavdal. I Gravliområdet er det basalt, en bergart som burde gi bra med vann ved boring.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (91.077)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectFORURENSNING
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectGRUNNVANNSFORSYNING
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectBERGGRUNN
dc.subjectDATABASE
dc.titleGrunnvann i Skien kommune
dc.typeReport
dc.description.localcode31538
dc.source.pagenumber12


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal