Show simple item record

dc.contributor.authorKlempe, Harald
dc.contributor.authorBergstrøm, Bjørn
dc.contributor.authorRagnhildstveit, Jomar
dc.coverage.spatial16134 Seljord
dc.coverage.spatial15131 Bandak
dc.date.accessioned2020-07-15T08:47:56Z
dc.date.available2020-07-15T08:47:56Z
dc.date.issued1991
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666796
dc.description.abstractKviteseid kommune er en A-kommune i GIN-prosjektet. I Kviteseid kommune er det flere større og mindre breelv- og elveavsetninger som kan utnyttes til grunnvannsforsyning. I de prioriterte områdene Kviteseid sentrum, Fjågesund, Morgedal og Vrådal er det alle steder muligheter for vann- forsyning fra løsmasser, men med lokale begrensninger. Bergartene nord for Bandak gir ventelig 0.2 - 0.3 l\/s, bergartene sør for Bandak noe mer. Grunn- vann fra begge bergartsområdene kan gi kvalitetsproblem.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (91.083)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectFORURENSNING
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectGRUNNVANNSFORSYNING
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectBERGGRUNN
dc.subjectDATABASE
dc.titleGrunnvann i Kviteseid kommune.
dc.typeReport
dc.description.localcode31542
dc.source.pagenumber10


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal