Show simple item record

dc.contributor.authorTveten, Einar
dc.date.accessioned2020-07-15T08:48:19Z
dc.date.available2020-07-15T08:48:19Z
dc.date.issued1991
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666813
dc.description.abstractVed å ta i bruk GBAS søker seksjon for berggrunnskartlegging å standardisere massen med innsamlede feltobservasjoner. Dette vil lette tilgjengeligheten av data på kort og lang sikt, samtidig som den enkelte geolog får et verktøy for effektiv utnytting av sine feltdata umiddelbart etter feltarbeidets av- slutning. Systemet er utviklet ved hjelp av dBASE IV (Ashton-Tate). Det er laget i hen- hold til krav som er kommet fram gjennom diskusjoner om EDB-basert lagring og analyse ved seksjonen. Systemet består av tre datafiler med tilhørende søtte- filer. Hastigheten kan økes ved bruk av virtuell disk og utvidet minne, men systemet går tilfredsstillende på små bærebare PD (f.eks.: Olivetti M211v). Systemet har følgende hovedaplikasjoner: 1. Inntasting av feltdata - 2. Systematisk lagring på diskett i arkiv. 3. Oppslag, plotting, utskrift og strukturanalyse, i kombinasjon med 5 ulike utvalgsmetoder. - 4. Innlegging av data fra arkiv-disketter. 5. Innlegging av digitaliserte koordinater fra FYDIG. 6. Rutiner for vedlikehold og feilretting. 7. Rutiner for data-korrektur og sletting. Systemet har et nummererings-system som sikrer mot duplisering og data-tap. Det er velegnet for videre utvikling og påbygging etter behov, og når det er gjennomprøvet kan det omskrives til et dataspråk som gir raskere eksekvering.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (91.160)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectDATABASE
dc.subjectGEOLOGISK UNDERSØKELSE
dc.subjectDATABEHANDLING
dc.subjectFELTMÅLING
dc.subjectKARTLEGGING
dc.titleGBAS, et PD-system for lagring og bruk av berggrunnsgeologiske feltdata.
dc.typeReport
dc.description.localcode30396
dc.source.pagenumber27


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal