Show simple item record

dc.contributor.authorMauring, Eirik
dc.contributor.authorTønnesen, Jan Fr.
dc.coverage.spatial12121 Høle
dc.date.accessioned2020-07-15T08:48:46Z
dc.date.available2020-07-15T08:48:46Z
dc.date.issued1991
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666826
dc.description.abstractGeofysiske undersøkelser er utført som et oppdrag for Norsk Bioakva A\/S. Formålet med undersøkelsene var å finne egnete områder for uttak av ferskt grunnvann fra løsmasser til fiskeoppdrettsanlegg. De geofysiske metoder som har vært anvendt er georadar, refleksjonsseismikk, kombinert elektrisk profilering\/sondering og vertikal elektrisk sondering. Georadarmålinger ga mest informasjon, og resultater fra disse målingene er i størst grad benyttet som grunnlag for utvalg av områder som er aktuelle ved boringer. Det er valgt ut 4 slike områder i prioritert rekkefølge. Innenfor disse områdene opptrer grovkornig materiale til et dyp på over 30 m. Ved valg av områdene er det også tatt hensyn til eventuelle problemer med saltvanns- inntrengning fra fjorden. For å oppnå god naturlig filtrering av grunnvannet er områdene plassert et stykke unna elva Dirdalsåna. Det er også tatt praktiske hensyn ved at områdene ligger nær fiskeoppdrettsanlegget, og at grunnvannsspeilet ligger grunt i områdene. Dersom vanngiverevnen er for lav i avsetningene innenfor avmerket område, kan ny prøvebrønn plasseres nærmere elva.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (91.198)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectREFLEKSJONSSEISMIKK
dc.subjectELEKTROMAGNETISK MÅLING
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectELEKTRISK MÅLING
dc.titleGeofysiske grunnvannsundersøkelser i Dirdal, Gjesdal kommune.
dc.typeReport
dc.description.localcode30435
dc.source.pagenumber35


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal