Show simple item record

dc.contributor.authorBanks, David
dc.coverage.spatial19152 Ullensaker
dc.date.accessioned2020-07-15T08:48:50Z
dc.date.available2020-07-15T08:48:50Z
dc.date.issued1991
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666828
dc.description.abstractDen 13. desember 1990 ble det oppdaget en lekkasje av opp til 10.000 liter fyringsolje fra et tankanlegg ved bygning nr.14 ved Sessvollmoen militærleir. Det er funnet at opp til ca. 600 m3 av jord kan være forurenset av mineral- olje pr. 21.mars 1991. Den høyeste målte konsentrasjon er 14\/g\/Kg tørr masse. Oljeinnholdet ser ut til å være mindre enn massenes retensjonskapasitet, slik at det ikke forutsettes stor videre nedtrengning av oljekroppen mot grunn- vannet. Det er boret en pumpebrønn for å samle opp evt. olje som når ned til grunnvannspeilet. Grunnvann fra denne brønnen inneholder ca. 0,06-0,08 mg\/l olje. Naturlige strømningshastigheter i akviferen er beregnet til 0,003 m\/d i de fineste lag, og 0,15 m\/d i grovere lag. Den eksisterende pumpebrønnen ansees som ikke helt tilfredstillende for å fange opp all evt. forurensning fra lekkasjeområdet. Brønnen bør pumpes på en høyere rate, ellers bør en ny brønn etableres med en mer egnet lokalisering.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (91.190)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectFORURENSNING
dc.subjectGEOLOGISK RISIKO
dc.subjectFORURENSET GRUNN
dc.subjectGRUNNVANN
dc.titleKartlegging av oljeforurenset grunn/grunnvann ved bygning 14, Sessvollmoen militærleir.
dc.typeReport
dc.description.localcode30439
dc.source.pagenumber148


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal