Show simple item record

dc.contributor.authorStokke, John Anders
dc.date.accessioned2020-07-15T08:48:56Z
dc.date.available2020-07-15T08:48:56Z
dc.date.issued1991
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666831
dc.description.abstractDet er påvist en rekke elveavsetninger som kan utnyttes til tekniske formål.De viktigste forekomstene ligger på elvestrekningen fra Ulekleiv - Dovresentrum. Det er særlig de mange og store øyene på denne elvestrekningen somer viktige ressurser. På elvestrekningen fra Ilkas utløp til Brennhaug er detogså nyttbar sand, grus og stein i elveslettene og i øyene i elva.Andre grusforekomster er viktige som alternativ til elvegrusen. Elveviftaved Ilka (fnr.7) peker seg ut. Her ligger det store ressurser, minst 2.mill. m3. Et ryggformet parti av breelvforekokmsten ved Lie (fnr. 10) kan ogsåutnyttes videre. Elveviften ved Jora (fnr.11) inneholder nok betydeligeressurser, men mektigheten er liten og materialet kan synes noe usortert.NGU foreslår at det i samarbeid med kommunen utføres oppfølgende undersøkelseri Ilka for å vurdere mektighet, korngradering og materialkvalitet. Forekomstenved Lie bør også undersøkes nærmere. Det bør også tas prøve for å vurderematerialkvaliteten av enkelte elveører og øyer i Lågen. Dette er viktig forsammenligning med øvrige forekomster.Et alternativ til naturgrus er knusing av fjell til pukk. Dette kreverimidlertid fjell av god mekanisk kvalitet og et uttakssted som ikke skaperstore arealkonflikter.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (91.173)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectRESSURSKARTLEGGING
dc.subjectGRUS
dc.subjectSAND
dc.titleKartlegging av sand- og grusressurser i Lågen og vurdering av grus- forsyningen til Dovre kommune, Oppland fylke.
dc.typeReport
dc.description.localcode30445
dc.source.pagenumber15


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal