Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorJæger, Øystein
dc.contributor.authorLutro, Ole
dc.coverage.spatial11172 Risnesøyna
dc.date.accessioned2020-07-15T08:49:00Z
dc.date.available2020-07-15T08:49:00Z
dc.date.issued1991
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666835
dc.description.abstractHyllestad kommune er en B-kommune i GiN-prosjektet. Mulighetene for bruk av grunnvann er vurdert for områdene Sørbøvåg og Hyllestad. Områdene er prioritert av Hyllestad kommune, og vurderingene er gjort på grunnlag av eksisterende kartmateriale og rapporter. I området Sørbøvåg er det gode muligheter for uttak av grunnvann fra løs- masser, og i Hyllestad er det muligheter for uttak av grunnvann fra fjell. Feltundersøkelser er nødvendig for å bekrefte\/avkrefte vurderingene.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (91.071)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGRUNNVANNSFORSYNING
dc.subjectFORURENSNING
dc.subjectBERGGRUNN
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectDATABASE
dc.titleGrunnvann i Hyllestad kommune.
dc.typeReport
dc.description.localcode30526
dc.source.pagenumber8


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal