Show simple item record

dc.contributor.authorTønnesen, Jan Fr.
dc.coverage.spatial16214 Trondheim
dc.coverage.spatial15211 Orkanger
dc.coverage.spatialTRONDHEIM
dc.coverage.spatialSKAUN
dc.coverage.spatialMELHUS
dc.date.accessioned2020-07-15T08:49:14Z
dc.date.available2020-07-15T08:49:14Z
dc.date.issued1991
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666850
dc.description.abstractSeismiske målinger har tidligere påvist store løsmassemektigheter i Gauldalen. Tyngdemålingene i Gaulosen-området er utført for å se på tyngdeeffekten av de mektige avsetningene. Målingene omfatter 39 observasjonspunkter hvorav 24 er plassert på løsmasser langs et profil på tvers av dalføret, mens de øvrige er plassert på fjell nord og sør for dalen. Målingene indikerer at løsmassene forårsaker en negativ tyngdeanomali på opptil 10.5 mgal. Tilpasset tyngdemodell gir et maksimaldyp til fjell på ca. 430 m under havnivå et stykke nord for midten av dalbassenget. Fra begge sider av dalen flater fjellet ut i området 150-200 m under havnivå for derfra å få steilere ned mot dypområdet sentralt i dalen. Under søndre dalskråning ligger tolket fjelloverflate dyperre enn seismikk- tolkningen i samme område tilsier. Forskjellen skyldes trolig at det er benyttet for lav seismisk hastighet i dybdeberegningen, men kan delvis også ha andre årsaker.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (91.211)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectKVARTÆRGEOLOGI
dc.subjectGRAVIMETRI
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectMEKTIGHET
dc.subjectGEOMORFOLOGI
dc.titleGravimetri for kartlegging av løsmassemektigheter i Gaulosen.
dc.typeReport
dc.description.localcode30581
dc.source.pagenumber25


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal