Show simple item record

dc.contributor.authorGautneb, Håvard
dc.coverage.spatial15232 Stokksund
dc.coverage.spatial16233 Roan
dc.date.accessioned2020-07-15T08:49:39Z
dc.date.available2020-07-15T08:49:39Z
dc.date.issued1991
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666858
dc.description.abstractSom endel av de oppfølgende mineralressurs undersøkelsene i Nord-Trøndelags- programmet er det blitt utført undersøkelser av kyanittførende bergarter i Åfjord-Roan området. Kyanitt mineraliseringene er knyttet til 2 typer berg- arter. 1- Kyanittførende mafiske gabbroer i Kråkfjorden og Brandsfjorden. Disse bergartene høytrykks granulitter med mineralogi som domineres av klinopyroxen, kyanitt, granat og rutil. For gabbroide bergarter er dette en meget uvanlig sammensetning. Innholdet av kyanitt er i gjennomsnitt lavere enn 4%. Petrografiske undersøkelser viser at kyanitten opptrer i intime sammenvoksninger med mineralet sapphirin, dannet ved nedbrytning av kyanitt. 2- Kyanittførende glimmerskifre med mineralogi som domineres av lysglimmer, granat og kyanitt. Kvanittinnholdet kan være opptil 7.5%. Ingen av de analyserte bergarter viser kyanittgehalter i økonomisk interessante mengder. Den kyanittførende gabbro i Kråkfjorden, Roan kommune er imidlertid mineralogisk meget unik og bør vernes mot framtidig masseuttak og bebyggelse. Det bør vurderes å frede forekomsten som naturminne.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (91.151)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectKYANITT
dc.subjectGABBRO
dc.subjectGRAFITT
dc.subjectRESSURSKARTLEGGING
dc.titleMineralressurs undersøkelser i Åfjord-Roan området, Sør-Trøndelag.
dc.typeReport
dc.description.localcode30325
dc.source.pagenumber20


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal