Show simple item record

dc.contributor.authorSveian, Harald
dc.contributor.authorHilmo, Bernt O.
dc.contributor.authorOlsen, Lars
dc.date.accessioned2020-07-15T08:49:52Z
dc.date.available2020-07-15T08:49:52Z
dc.date.issued1991
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666863
dc.description.abstractRapporten gir en enkel egnethetsvurdering av sand- og grusforekomster i kommunen med hensyn på grunnvannsuttak, byggråstoff og plassering av kommunal fyllplass. Vruderingene er hovedsaklig gjort ut fra kvartærgeologisk kommunekart, M 1:100.000, grunnvannsundersøkelser i forbindelse med NGU-programmet Grunnvann i Norge (GiN), J.E. Klefstads hovedoppgave i ingeniørgeologi ved NTH og NGUs Grusregister. Det er muligheter for grunnvannsuttak fra mange større sand- og grusfore- komster, men avsetningene ved Myrvold, Skjelbred bru og Storenga er mest aktuell til grunnvannsforsyning. Sand- og grusforekomstene ved Myrvold, Mebygda - Storåa og Nesset er egnet til byggeråstoff, mens forekomsten ved Ågårdsdeltaet er best egnet til kommunal fyllplass.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (91.138)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectBYGGERÅSTOFF
dc.subjectRESSURSKARTLEGGING
dc.subjectAVFALLSDEPONERING
dc.subjectHYDROGEOLOGI
dc.subjectAREALBRUK
dc.titleEgnethetsvurderinger (grunnvann, byggeråstoff og fyllplass) av sand- grusforekomster i Lierne kommune for kommuneplanens arealdel.
dc.typeReport
dc.description.localcode30337
dc.source.pagenumber8


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal