Show simple item record

dc.contributor.authorAronsen, Viggo
dc.contributor.authorStokke, John Anders
dc.coverage.spatial19283 Melfjorden
dc.date.accessioned2020-07-15T08:50:05Z
dc.date.available2020-07-15T08:50:05Z
dc.date.issued1991
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666870
dc.description.abstractDenne rapporten er et resultat mellomg Nordland Fylkeskommune og NGU om oppfølgende sand- og grusundersøkelser i Fonndalen, Meløy kommune i Nordland fylke. Rapporten ble utarbeidet i forbindelse med Meløy kommunes planarbeid til ny kommuneplan. Det var da viktig for Nordland Betongindustri å kunne presentere nye resultater overfor Meløy kommune. Målsettingen har vært å kartlegge forekomstens oppbygging, volum og kvalitet. Feltarbeidet, laboratorieanalyser og rapportering har vært et samarbeid mellom Nordland Betongingdustri A\/S og NGU. Undersøkelsen viser at forekomsten i Fonndalen inneholder minst 7 mill m3 sand og grus. Trolig er reservene betydelig større. Kvaliteten er tilfreds- stillende og jevn både mht. betong- og veiformål. Den gunstige bergarts- sammensetningen har sammenheng med at steinmaterialet stammer fra et grunn- fjellsvindu (granitt) i Svartisområdet. Forekomsten er en meget verdifull byggeråstoffreserve med betydning for store deler av Nordland. Dette må tillegges vekt i den fremtidige forvalt- ningen av forekomsten. Forekomsten er imidlertid komplekst oppbygget. For en sikker vurdering av forekomstens indre sammensetning, oppbygging og totale volum kreves det boringer. Dette er også viktig for dokumentasjon av reservene og for å kunne u tarbeide en god uttaksplan.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (91.105)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectBETONGPRØVESTØPING
dc.subjectPETROGRAFI
dc.subjectSAND
dc.subjectFALLPRØVE
dc.subjectRESSURSKARTLEGGING
dc.subjectGRUS
dc.titleOppfølgende sand- og grusundersøkelser i Fonndalen, Meløy kommune, Nordland fylke.
dc.typeReport
dc.description.localcode30360
dc.source.pagenumber49


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal