Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHilmo, Bernt Olav
dc.contributor.authorStorrø, Gaute
dc.coverage.spatial17253 Leka
dc.coverage.spatial17252 Austra
dc.date.accessioned2020-07-15T08:50:15Z
dc.date.available2020-07-15T08:50:15Z
dc.date.issued1991
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666876
dc.description.abstractLeka kommune er en A-kommune i GiN-prosjektet. Mulighetene for å bruk grunnvann som vannforsyning til de prioriterte stedene er vurdert med følgende resultat: Nord-Gutvik; mulig i løsmasser, Solsem; mulig i fjell og god i løsmasser. Det foreslås oppfølgende undersøkelser i form av boring\/graving i strand- avsetningen nord for Nord- Gutvikvatnet. De gode mulighetene for grunnvannsuttak fra løsmasser ved Solsem er knyttet til en utbygging av eksisterende grunnvannsanlegg ved Haug. Det er ellers påvist muligheter for grunnvannsutt fra både fjell og løsmasser ved selve Solsem.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (91.095)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectFORURENSNING
dc.subjectGRUNNVANNSFORSYNING
dc.subjectBERGGRUNN
dc.subjectDATABASE
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectLØSMASSE
dc.titleGrunnvann i Leka kommune.
dc.typeReport
dc.description.localcode30380
dc.source.pagenumber9


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal