Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorKlempe, Harald
dc.contributor.authorRagnhildstveit, Jomar
dc.coverage.spatial16134 Seljord
dc.coverage.spatial16143 Hjartdal
dc.date.accessioned2020-07-15T08:50:44Z
dc.date.available2020-07-15T08:50:44Z
dc.date.issued1991
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666896
dc.description.abstractSeljord kommune er en B-kommune i GIN-prosjektet. I Seljord kommune er det flere store løsavsetninger langs vassdragene som gir muligheter for grunnvannsforsyning. Bergartene sør for Seljordsvatnet gir trolig 0.3 - 0.8 l\/s, bergartene lenger nord noe mindre. Det kan være noe kvalitetsproblem. I prioritert område Flatdal er det løsmasser som viser gode muligheter for grunnvannsforsyning.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (91.078)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectFORURENSNING
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectGRUNNVANNSFORSYNING
dc.subjectBERGGRUNN
dc.subjectDATABASE
dc.titleGrunnvann i Seljord kommune.
dc.typeReport
dc.description.localcode31540
dc.source.pagenumber8


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal