Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorWolden, Knut
dc.coverage.spatial17194 Narbuvoll
dc.coverage.spatial17203 Røros
dc.coverage.spatial17191 Røa
dc.coverage.spatial17202 Brekken
dc.coverage.spatial17204 Ålen
dc.coverage.spatial17201 Stugusjø
dc.date.accessioned2020-07-15T08:50:49Z
dc.date.available2020-07-15T08:50:49Z
dc.date.issued1991
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666900
dc.description.abstractRapporten behandler temaene byggeråstoff (sand og grus, pukk, blokkstein og gulv- og veggfliser), grunnvann i løsmassene, løsmassenes egenskaper som resipient, verneverdige forekomster og berggrunnen og løsmassenes bufferegen- skaper overfor sur nedbør. Resultatene er presentert i tekst og temakart. Byggeråstoffsituasjonen i kommunen er god, og flere sand- og grusforekomster nær forbruksområdene har gode egenskaper for veg- og betongformål. Mulighetene for produksjon av pukk fra fast fjell, samt uttak av blokkstein er også til- stede. Det anbefales oppfølging av to forekomster med tanke på produksjon av gulv og veggfliser. I flere av løsmasseforekomstene er det mulig å ta ut grunnvann. Det samme gjelder muligheten for infiltrasjon og rensing av avløps- vann. Den sør- og østlige delen er mindre motstandsdyktig mot sur nedbør enn resten av kommunen.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (91.183)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectRESSURSKARTLEGGING
dc.subjectBYGNINGS-STEIN
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectBYGGERÅSTOFF
dc.subjectFORURENSNING
dc.titleGeologi i arealplanlegging og ressursforvaltning, Røros kommune.
dc.typeReport
dc.description.localcode31550
dc.source.pagenumber139


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal