Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHilmo, Bernt Olav
dc.date.accessioned2020-07-15T08:50:55Z
dc.date.available2020-07-15T08:50:55Z
dc.date.issued1991
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666903
dc.description.abstractRapporten er en redigert og oppdatert versjon av NGU-rapporten 1807\/5, \"Grusregisteret i Oppland fylke\" fra 1982. Hensikten med rapporten er å gi en kommunevis oversikt over sand- og grusforekomster, pukkverk og prøvetatte pukk-lokaliteter.I vedlegg A er det gitt en beskrivelse av Grusregisteret, hvordan det er oppbygd, hvilke registreringskriterier som brukes og i hvilke former data kan presenteres.Det er totalt kartlagt 772 sand- og grusforekomster, hvorav 613 er volumberegnet til knapt 1000 mill m3, og det er registrert 18 pukkverk hvorav 8 var i regelmessig drift. Sand- og grusressursene i fylket er ujevnt fordelt. Gudbrandsdalen med sidedaler er rik på sand og grus, og med best kvalitet i de nordlige områdene.Kommunene i Valdres-. Toten- og Hadelandsregionen er gjennomgående fattige på sand og grus. Unntakene er Sør-Aurdal, Nordre Land og Jevnaker. Det er idag forholdsvis liten pukkproduksjon i fylket, men pukk vil trolig bli mer bruk i kommuner med små sand- og grusressurser og til vei- og betongformål med strenge kvalitetskrav.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (91.178)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectBYGGERÅSTOFF
dc.subjectGRUSREGISTERET
dc.subjectKVALITETSUNDERSØKELSE
dc.subjectRESSURSKARTLEGGING
dc.subjectVOLUM
dc.titleGrus- og pukkregisteret i Oppland fylke, oppdatert versjon.
dc.typeReport
dc.description.localcode30449
dc.source.pagenumber215


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal