Show simple item record

dc.contributor.authorWolden, Knut
dc.coverage.spatial17203 Røros
dc.coverage.spatial17194 Narbuvoll
dc.coverage.spatial17192 Elgå
dc.coverage.spatial16202 Dalsbygda
dc.coverage.spatial17191 Røa
dc.coverage.spatial16191 Tynset
dc.date.accessioned2020-07-15T08:51:03Z
dc.date.available2020-07-15T08:51:03Z
dc.date.issued1991
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666907
dc.description.abstractGrus- og Pukkregisteret er et landsomfattende EDB-basert register, etablert for å gi en oversikt over tilgjengelige ressurser og dermed gi grunnlag for en helhetlig vurdering av alle interesser knyttet til sand- og grusfore- komstene. Feltregistreringene er utført på økonomiske kartverk i målestokk 1:20 000. Resultatene presenteres i tekst, kart og tabeller. Os kommune er godt forsynt med sand og grus. Det er registrert 31 sand og grusforekomster, hvorav 24 er volumberegnet til samlet å inneholde 57 mill m3. De største og kvalitetsmessig beste forekomstene ligger i sidedalene mot øst. Sand er den dominerende kornstørrelse i de fleste forekomstene. Det bør utføres oppfølgende undersøkelser av de mest ineressante forekomstene, slik at de beste kan reserveres for uttak og sikre kommunen tilgang til disse ressursene i framtida.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (91.191)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGRUSREGISTERET
dc.subjectKVALITETSUNDERSØKELSE
dc.subjectVOLUM
dc.subjectGRUS
dc.subjectSAND
dc.subjectRESSURSKARTLEGGING
dc.titleGrus- og Pukkregisteret i Os kommune
dc.typeReport
dc.description.localcode30462
dc.source.pagenumber49


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal