Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSolli, Arne
dc.contributor.authorKlemetsrud, Tidemann
dc.coverage.spatial14323 Gratangen
dc.coverage.spatial13321 Andørja
dc.date.accessioned2020-07-15T08:51:10Z
dc.date.available2020-07-15T08:51:10Z
dc.date.issued1991
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666911
dc.description.abstractGratangen er en A-kommune i programmet \"Grunnvann i Norge\". Dette innebærer at det er foretatt feltundersøkelser i kommunen. Rapporten konkluderer med at mulighetene for å dekke vannbehovet innenfor de prioriterte områdene ved boring i fjell eller løsmasser synes gode. Bergartene i områdene er en veksling mellom kalkstein, granittere og glimmerskifre. Prøveboring i deltaet ved Gratangselva viser gode muligheter for uttak av grunnvann ved plassering av rørbrønner.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (91.021)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectFORURENSNING
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectGRUNNVANNSFORSYNING
dc.subjectBERGGRUNN
dc.subjectDATABASE
dc.subjectLØSMASSE
dc.titleGrunnvann i Gratangen kommune
dc.typeReport
dc.description.localcode30503
dc.source.pagenumber10


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal