Show simple item record

dc.contributor.authorStokke, John Anders
dc.date.accessioned2020-07-15T08:51:18Z
dc.date.available2020-07-15T08:51:18Z
dc.date.issued1991
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666917
dc.description.abstractDet er ialt registrert 17 sand- og grusforekomster i Gamvik kommune. Det totale volumet er anslått til 4.7 mill. m3 innen 15 forekomster. Forekomstene ved Mehamn (fnr.1), Sandfjorden (fnr.4), Hopseidet (fnr.15) og Ivarsfjordbotn (fnr.8) er viktige i grusforsyningen. Steinmaterialet i kommunens viktigste grusforekomst har en relativt gunstig sammensetning i grusfraksjonen. I henhold til NGUs bergartstellinger for visuell kvalitets- vurdering av steinmateriale gir materialet fra forekomsten i Ivarsfjordbotn (fnr.8) det beste resultatet og materialet fra forekomsten i Sandfjorden (fnr.4) det dårligste. I den grove sandfraksjonen varierer skiferinnholdet mellom 0 % og 27 %. I den fine sandfraksjonen varierer glimmerinnholdet mellom 2 % og 26 %. Det gjøres oppmerksom på at mer enn om lag 10 % glimmer og skifer vil ha ugunstig innflytelse på vannbehovet i betong. Gamvik kommune vil på kort og lang sikt være selvforsynt med sand og grus til fyllmasse samt enkelte veg- og betongformål. Med enkle kvalitetsforbedrende tiltak bør det være mulig å benytte masser fra f.eks. Ivarsfjordbotn (fnr.8) til både veg og betongformål. Ut fra dagens forsyningssituasjon og forbruks- mønster finner ikke NGU at det foreløpig er behov for oppfølgende undersøkel- ser i Gamvik. Likevel kan det seinere bli behov for objektrettede undersøk- elser med tanke på spesielle kvaliteter og strengere krav til dokumentasjon av kvalitet. #
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (91.195)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectVOLUM
dc.subjectKVALITETSUNDERSØKELSE
dc.subjectGRUSREGISTERET
dc.subjectGRUS
dc.subjectSAND
dc.subjectRESSURSKARTLEGGING
dc.titleGrus- og Pukkregisteret i Gamvik kommune, Finnmark fylke.
dc.typeReport
dc.description.localcode31580
dc.source.pagenumber31


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal