Show simple item record

dc.contributor.authorMauring, Eirik
dc.contributor.authorTønnesen, Jan Fr.
dc.contributor.authorRønning, Jan Steinar
dc.coverage.spatial18174 Fåvang
dc.coverage.spatial18173 Follebu
dc.date.accessioned2020-07-15T08:51:22Z
dc.date.available2020-07-15T08:51:22Z
dc.date.issued1991
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666920
dc.description.abstractTo sand\/grus-forekomster i Gausdal kommune er undersøkt for å kartlegge ut- nyttbare masser. Georadar og refraksjonsseismikk er anvendt som målemetoder. Ved Lie er det kartlagt løsmassemektigheter i størrelsesorden 10-20 m, der løsmassene består av breelvavsatt sand\/grus med en morenerygg sentralt i om- rådet. I det breelvavsatte materialet sees fra georadaropptak skrålagning som heller svakt mot sør. Grunnvannsspeilets posisjon kan ikke påvises ved de anvendte metoder. Morenelaget vil utgjøre en begrensning ved masseuttak. Forekomsten ved Granlia er også dominert av breelvavsatte masser. I masse- takets laveste nivå er det ca. 10-14 m til fjell og 2 m til vannmettet sone. Georadarmålinger viste svakt hellende skrålagning mot sør og sørøst. Mektig- heten av tørr sone varierer fra 2 til ca. 12 meter.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (91.254)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectELEKTROMAGNETISK MÅLING
dc.subjectREFRAKSJONSSEISMIKK
dc.subjectRESSURSKARTLEGGING
dc.subjectGEORADAR
dc.titleGeofysiske undersøkelser av sand/grus-forekomstene Lie og Granlia, Gausdal, Oppland.
dc.typeReport
dc.description.localcode31583
dc.source.pagenumber14


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal