Show simple item record

dc.contributor.authorRønning, Jan Steinar
dc.contributor.authorMauring, Eirik
dc.coverage.spatial20162 Flisa
dc.date.accessioned2020-07-15T08:51:32Z
dc.date.available2020-07-15T08:51:32Z
dc.date.issued1991
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666928
dc.description.abstractI et NTNF-finansiert samarbeid mellom NGU og NVE er det utført georadar og refleksjonsseismiske målinger på Haslemoen. Hensikten med dette var å kart- legge løsmassene i detalj til hjelp ved modellering av grunnvannsstrømning. Av spesiell interesse var å se om georadaren kunne påvise et forhøyet nitrat- innhold i grunnvann p.g.a. overdreven gjødsling. I et av tre profiler viste refleksjonsseismikken 6 reflektorer hvorav den siste ved ca. 80 meters dyp representerer fjell. De tp andre profilene var misslykket p.g.a. for lite dyp til fjell og porøse masser som absorberer energien. Georadaren har sted- vis gjort meget detaljert avtegning av løsmassenes mektighet og oppbygning. Største angitte dyp til fjell er ca. 30 meter. Grunnvannsspeil er ikke alltid like lett å identifisere på grunn av interferens med direkte puls fra sender til mottager. Georadarmålingene påviser forhøyet nitratinnhold i grunnvannet ved at penetrasjonen under grunnvannsspeil reduseres til et minimum. Det er nødvendig med oppfølgende undersøkelser for å finne årsak til manglende infor- masjon i deler av det undersøkte område.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (91.270)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectREFLEKSJONSSEISMIKK
dc.subjectFORURENSNING
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectGEORADAR
dc.titleGeoradar og refleksjonsseismiske målinger på Haslemoen.
dc.typeReport
dc.description.localcode31620
dc.source.pagenumber24


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal