Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorMauring, Eirik
dc.contributor.authorRønning, Jan Steinar
dc.contributor.authorOlsen, Lars
dc.coverage.spatial20351 Børselv
dc.date.accessioned2020-07-15T08:51:47Z
dc.date.available2020-07-15T08:51:47Z
dc.date.issued1991
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666935
dc.description.abstractDet er utført målinger med georadar og refraksjonsseismikk over to doliner på Reinøy. Dolinene har oppstått ved kjemisk forvitring av dolomitt og kan ha en alder på 3-12 mill. år. Området har vært lite utsatt for glasial ero- sjon, og det antas at løsmasser som er avsatt i dolinene i stor grad er bevart og kan avdekke tilnærmet kontinuerlig kvartærgeologiske hendelser over meget lang tid. Dolinen i området N inneholder sedimenter med en maksimal mektighet på minst 15 m. I område S kan en ikke fastslå sedimentmektighet på bakgrunn av de utførte målinger. Undersøkelsene har ikke gitt svar på hvilke sediment- typer som opptrer, verken i område N eller S. Dette kan kun avdekkes ved bor- inger. I område S er fjellveggene rundt dolinen brattere enn i område N, og kan fortsette bratt ned under sedimentene. Dyp til fjell sentralt i dolinen kan derfor være større enn i område N. Den sørlige dolinen ligger over M6 og kan være beskyttet mot marin utvasking. Det anbefales derfor boringer i den sørlige dolin.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (91.275)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectREFRAKSJONSSEISMIKK
dc.subjectGEORADAR
dc.subjectLØSMASSE
dc.titleGeofysiske undersøkelser på Reinøy, Porsanger kommune, Finnmark.
dc.typeReport
dc.description.localcode31632
dc.source.pagenumber12


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal