Show simple item record

dc.contributor.authorDalsegg, Einar
dc.contributor.authorLauritsen, Torleif
dc.contributor.authorIhlen, Peter M.
dc.coverage.spatial19151 Eidsvoll
dc.date.accessioned2020-07-15T08:51:53Z
dc.date.available2020-07-15T08:51:53Z
dc.date.issued1991
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666940
dc.description.abstractRapporten beskriver resultatene og geologiske og geofysiske undersøkelser i området Grønnsjøen-Nordre Holsjø, Eidsvoll. Hensikten med undersøkelsen var å påvise eventuelle nye gullholdige sulfidmineraliseringer i området. IP-gradientmålingene har resultert i defineringen av et relativt lite antall av svake til meget svake anomalier (3-6 5 IP-effekt) som sjelden har en ut- strekning på mer enn 50 m. Pol\/polmålinger over noen utvalgte anomalier ga ingen tolkbare resultater når det gjelder de sulfidmineraliserte soners for- løp mot dypet. Dette skyldes sonenes små mektigheter og\/eller lave sulfid- innhold. De påviste anomalier er sannsynligvis forårsaket av sulfidminerali- seringer langs skjærsoner i amfibolitter og øyegneiser og langs kvartsganger. Et av anomaliområdene er dessuten sammenfallende med en klorittbreksje. Tre anomaliområder anbefales for videre oppfølging med røsking, prøvetaking og kjerneboring.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (91.252)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectELEKTRISK MÅLING
dc.subjectGULL
dc.titleGeofysiske- og geologiske undersøkelser i området Grønnsjøen - Nordre Holsjø, Eidsvoll, Akershus
dc.typeReport
dc.description.localcode31672
dc.source.pagenumber19


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal