Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorErichsen, Eyolf
dc.contributor.authorWolden, Knut
dc.coverage.spatial17221 Vuku
dc.coverage.spatial17224 Stiklestad
dc.coverage.spatial18233 Snåsa
dc.coverage.spatial17233 Steinkjer
dc.date.accessioned2020-07-15T08:51:57Z
dc.date.available2020-07-15T08:51:57Z
dc.date.issued1991
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666942
dc.description.abstractFormålet med prosjektet har vært å framstille et temakart som viser bygge- råstoffsituasjonen i Steinkjer kommune. 6 løsmasseforekomster og 40 fjellforekomster er på bakgrunn av informasjon fra Grus- og Pukkregisteret, topografiske-, kvartærgeologiske- og berggrunns- geologiske kart, valgt ut for nærmere oppfølgende undersøkelser. Forekomstene er vurdert med hensyn til utnyttbar mengde og kvalitet for bruksområdene veg- og betongformål. Resultatene viser at de fleste forekomstene, både eksisterende uttak og nye forekomster egnet som framtidig uttakskilde, har en mengde og en kvalitet som tilfredsstiller behovet lokalt. Resultatene er framstilt i form av tekst, rangert kvalitetsmessig ut fra valgte inndelingskriterier og sammenstilt kartmessig i et temakart for byggeråstoff sand, grus og pukk. I tillegg er det laget et temakart som viser løsmassenes mulige egnethet for infiltrasjon og rensing av avløpsvann.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (90.053)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGRUS
dc.subjectBYGGERÅSTOFF
dc.subjectSAND
dc.subjectPUKK
dc.subjectINFILTRASJON
dc.subjectMILJØGEOLOGI
dc.titleTemakart byggeråstoff - Steinkjer kommune.
dc.typeReport
dc.description.localcode30649
dc.source.pagenumber82


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal