Show simple item record

dc.contributor.authorErichsen, Eyolf
dc.contributor.authorWolden, Knut
dc.coverage.spatial17221 Vuku
dc.coverage.spatial17224 Stiklestad
dc.coverage.spatial18233 Snåsa
dc.coverage.spatial17233 Steinkjer
dc.date.accessioned2020-07-15T08:51:57Z
dc.date.available2020-07-15T08:51:57Z
dc.date.issued1991
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666942
dc.description.abstractFormålet med prosjektet har vært å framstille et temakart som viser bygge- råstoffsituasjonen i Steinkjer kommune. 6 løsmasseforekomster og 40 fjellforekomster er på bakgrunn av informasjon fra Grus- og Pukkregisteret, topografiske-, kvartærgeologiske- og berggrunns- geologiske kart, valgt ut for nærmere oppfølgende undersøkelser. Forekomstene er vurdert med hensyn til utnyttbar mengde og kvalitet for bruksområdene veg- og betongformål. Resultatene viser at de fleste forekomstene, både eksisterende uttak og nye forekomster egnet som framtidig uttakskilde, har en mengde og en kvalitet som tilfredsstiller behovet lokalt. Resultatene er framstilt i form av tekst, rangert kvalitetsmessig ut fra valgte inndelingskriterier og sammenstilt kartmessig i et temakart for byggeråstoff sand, grus og pukk. I tillegg er det laget et temakart som viser løsmassenes mulige egnethet for infiltrasjon og rensing av avløpsvann.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (90.053)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGRUS
dc.subjectBYGGERÅSTOFF
dc.subjectSAND
dc.subjectPUKK
dc.subjectINFILTRASJON
dc.subjectMILJØGEOLOGI
dc.titleTemakart byggeråstoff - Steinkjer kommune.
dc.typeReport
dc.description.localcode30649
dc.source.pagenumber82


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal