Show simple item record

dc.contributor.authorStokke, John Anders
dc.date.accessioned2020-07-15T08:52:00Z
dc.date.available2020-07-15T08:52:00Z
dc.date.issued1991
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666943
dc.description.abstractDet er i alt registrert 50 sand- og grusforekomster i Karasjok kommune. I tillegg er det registrert ett uttakssted for fast fjell. Det totale volumet er anslått til 8 mill kvm. innen 9 viktige forekomster. Særlig er forekomstene ved Ajunnjarga (fnr.15), Jergul (fnr.22) og Harreguolbe (fnr.19) viktige grusforsyninger. Prøvetaking viser at innholdet av sterke bergartskorn i grusfraksjonen er høyt innen de viktigste forekomstene. Glimmerinnholdet er i begge sandfraksjonene er for alle prøvetatte fore- komster så lavt at det ikke vil ha noen ugunstig innflytelse på vannbehovet i betong. Kommunen vil på kort og lang sikt være selvforsynt med sand og grus til alle vanlige formål. Ut fra dagens forsyningssituasjon og forbruksmønster finner ikke NGU at det foreløpig er behov for oppfølgende undersøkelser. Likevel kan det seinere bli behov for objektrettede undersøkelser med tanke på spesielle' kvaliteter eller strengere krav til dokumentasjon av kvalitet. \"
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (91.192)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectVOLUM
dc.subjectRESSURSKARTLEGGING
dc.subjectSAND
dc.subjectGRUS
dc.subjectGRUSREGISTERET
dc.subjectVOLUM
dc.titleGrus- og Pukkregisteret i Karasjok kommune, Finnmark fylke.
dc.typeReport
dc.description.localcode30651
dc.source.pagenumber32


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal