Show simple item record

dc.contributor.authorStokke, John Anders
dc.date.accessioned2020-07-15T08:52:02Z
dc.date.available2020-07-15T08:52:02Z
dc.date.issued1991
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666944
dc.description.abstractTotalt er det registrert 18 sand- og grusforekomster i kommunen. I tillegg er det også registrert ett uttakssted for fast fjell. Areal- og volum er beregnet innen 13 grusforekomster. Det totale volumet er anslått til 16 mill kubikkmeter. Bare enkelte forekomster ligger slik til og har et volum som gjør dem interessante med tanke på grusforsyningen til kommunen. I området ved tettstedet Berlevåg er elve- og strandavsetningene mellom Storelvdalen og Vedalen (fnr.13) en betydelig sandreserve. I Skånsvikda en l - mellom Storelvdalen og Vedalen (fnr.13) en betydelig sandreserve. I Skånsvik- dalen ligger kommunens største grusreserve (fnr. 12). Langs RV 890 må fore- komstene i Risfjorden (fnr.4 og fnr.5) spesielt trekkes fram. Innhjoldet av svake og meget svake bergartskorn i grusforekomstene er generelt høyt. Materi- alet stammer fra kambrosilurske bergarter med bl.a. leirskifer og slamstein. Hele kommunens areal består av denne type bergarter. Det er likevel betydelige variasjoner i steinmaterialets bergartssammensetning. I Austre Risfjorden (fnr.4) er andelen med svake skiferkorn betydelig lavere. NGU har tidligere utført sand- og grusundersøkelser i kommunen. Likevel kan det seinere bli behov for objektrettede undersøkelser med tanke på spesielle formål og
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (91.196)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectSAND
dc.subjectRESSURSKARTLEGGING
dc.subjectVOLUM
dc.subjectGRUS
dc.subjectGRUSREGISTERET
dc.subjectKVALITETSUNDERSØKELSE
dc.titleGrus- og Pukkregisteret i Berlevåg kommune, Finnmark fylke.
dc.typeReport
dc.description.localcode30656
dc.source.pagenumber31


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal