Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHenriksen, Helge
dc.date.accessioned2020-07-15T08:52:19Z
dc.date.available2020-07-15T08:52:19Z
dc.date.issued1991
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666958
dc.description.abstractGiN-programmet i Sogn og Fjordane ble gjennomført i 1990. Kommunene i fylket hadde prioritert i alt 100 steder der de ønsket en vurdering av mulighetene for grunnvannsforsyning. I A-kommunene ble grunnvannsmulighetene vurdert på grunnlag av eksisterende materiale i form av kart, rapporter o.l., samt felt- befaring i de aktuelle områdene. I B-kommunene er vurderingsgrunnlaget kontor- studier av flybilder, kartmateriale og eksisterende rapporter. Hver av kom- munene har fått egne kommunerapporter der mulighetene for grunnvannsforsyning til de områdene som kommunen har prioritert er nærmere omtalt. Denne rapporten gir en samlet oversikt over resultatene for Sogn og Fjordane fylke. I alle områdene ble grunnvannsmulighetene vurdert både for løsmasser og i fjell. Mulighetene for bruk av grunnvann til vannforsyning ble for de 100 forsynings- områdene karakterisert slik: God (21 områder), mulig (63 områder), dårlig (16 områder). Der karakteristikken \"mulig\" er knyttet til grunnvannsfore- komster i løsmasser, vil det spesielt være behov for oppfølgende undersøk- elser.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (91.286)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGRUNNVANNSFORSYNING
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectFORURENSNING
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectBERGGRUNN
dc.subjectDATABASE
dc.titleGrunnvann i Sogn og Fjordane fylke
dc.typeReport
dc.description.localcode31949
dc.source.pagenumber54


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal