Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBanks, David
dc.contributor.authorRohr-Torp, Erik
dc.contributor.authorSkarphagen, Helge
dc.contributor.authorLauritsen, Torleif
dc.coverage.spatial19133 Fredrikstad
dc.date.accessioned2020-07-15T08:52:38Z
dc.date.available2020-07-15T08:52:38Z
dc.date.issued1991
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666969
dc.description.abstractEn 4-km lang undersjøisk veitunnel er nylig drevet i Hvaler kommune. Under driften ble det oppdaget at de geofysiske og topografisk mest fremstående sprekkesoner som ble krysset av tunnelen var av veldig lav transmissivitet. Dette på grunn av deres svært høye innhold av smektitt med ekstreme svelle- egenskaper i kontakt med vann. De få større vanninnslag til tunnelen kom gjennom enkelte sprekker eller sprekkegrupper i forholdsvis massivt fjell. Dette betyr at den vanlige metoden til å lokalisere grunnvannsressurser i fast fjell (dvs. topografi, flybilder og geofysikk for å identifisere større og antakelig transmissive sprekkesoner) i mange tilfeller ikke er tilfred- stillende. Verken flybilder eller nåværende geofysiske metoder kan tilfred- stillende skille mellom leirefylte og transmissive sprekkesoner. Blant annet for å vurdere denne teorien har fire testhull blitt boret på øya Kirkeøy, Hvaler. To, 73 m dype hull (1+2) ble boret inn i tydelige sprekkesoner. To like dype hull (3+4) ble boret inn i massivt fjell utenom sonene. Til tross for at den beste kort-tidsytelsen (360 l\/t med ca. 46 m senkning) ble oppnådd i hull 1 (dvs. i sprekkesonen), ga alle fire hull ytelser mindre enn gjennom- snittet (745 l\/t) for Iddefjordgranitten i Hvaler.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (91.215)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGRUNNVANNSBRØNN
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectBORHULLSLOGGING
dc.subjectBERGGRUNN
dc.subjectGEOFYSIKK
dc.subjectSPREKKESONE
dc.subjectHYDROGEOLOGI
dc.titleHvaler-prosjekt: Grunnvann i fast fjell. Boring og kapasitetstesting av fire hull, ved Pulservik, Kirkøy
dc.typeReport
dc.description.localcode31974
dc.source.pagenumber108


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal