Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHermansen, Rolf
dc.contributor.authorFolkestad, Beate
dc.contributor.authorBrunstad, Harald
dc.date.accessioned2020-07-15T08:52:56Z
dc.date.available2020-07-15T08:52:56Z
dc.date.issued1990
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666984
dc.description.abstractPå oppdrag fra Statens Forurensningstilsyn (SFT) er det foretatt kartlegging av avfallsfyllinger og industriområder som er forurenset med spesialavfall eller giftige kjemikalier. Kartleggingen er gjennomført fylkesvis, med Norges geologiske undersøkelse (NGU som prosjektansvarlig. I Østfold fylke har kart- leggingen foregått i perioden 01.09.89 - 08.06.90, og er utført av Østlandskonsult A\/S. De registrerte lokalitetene er klassifisert i fire grupper etter behov for videre undersøkelser og tiltak. I Østfold fylke er det kartlagt 103 lokaliteter totalt. 4 lokaliteter er rangert i gruppe 1: behov for tiltak, og 28 lokaliteter i gruppe 2: behov for videre undersøkelse. Jordbruk er en viktig næring i hele Østfold fylke. Industri er viktig i byområdene. De viktigste ferskvannsresipientene er Glomma-, Tista- og Vannsjø-\/Mossevassdraget. Oslofjorden, Iddefjorden og Hvalerbassenget er viktige saltvannsresipienter. De mest fremtredende konflikter på grunn av spesialavfall er forbundet med de tunge industriområdene ved Glommas nedre deler.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (90.083)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectSPESIALAVFALL
dc.subjectDEPONI
dc.titleKartlegging av spesialavfall i deponier og forurenset grunn i Østfold fylke.
dc.typeReport
dc.description.localcode30478
dc.source.pagenumber130


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal