Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBjerkli, K.
dc.contributor.authorOlsen, H. A.
dc.coverage.spatial16214 Trondheim
dc.date.accessioned2020-07-15T08:53:02Z
dc.date.available2020-07-15T08:53:02Z
dc.date.issued1990
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666987
dc.description.abstractPå oppdrag fra Trondheim kommune, Teknisk avdleing, har NGU utført en refleksjonsseismisk undersøkelse i østlig del av Trondheim havneområde. Formålet med undersøkelsen er å bidra til klargjøring av årsak og skade- omfang i forbindelse med skredaktivitet i Ladhammeren den 25.04.90. Skredet, som vurderes å være et retrogressivt flyteskred i de øvre sand- massene, synes ikke å ha påvirket underliggende leiravsetninger. Utløsende årsak antas å være rystelser fra sprengningsarbeider i Ladehammeren. Skredets omfang nær land kan være betinget av svært lav lav-vannstand. Det er utviklet markerte raviner i sjøbunnen utenfor Nyhavna. Videre utfyllingsarbeider i strandsonen bør innstilles. Det anbefales å opprette et overvåkingsprogram for hele sjøbunnsområdet langs Trondheim havn.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (90.099)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectMEKTIGHET
dc.subjectEROSJON
dc.subjectGEOLOGISK RISIKO
dc.subjectREFLEKSJONSSEISMIKK
dc.titleRefleksjonsseismiske undersøkelser av skredaktivitet i Trondheim havn, Sør-Trøndelag.
dc.typeReport
dc.description.localcode30484
dc.source.pagenumber11


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal