Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorØyen, Øyvind
dc.date.accessioned2020-07-15T08:53:06Z
dc.date.available2020-07-15T08:53:06Z
dc.date.issued1990
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666989
dc.description.abstractPrinsipal komponentanalyse er anvendt for å undersøke mulig samvariasjon mellom forekomst av kreft og innhold av grunnstoffer i flomsedimenter. De geokjemiske dataene er basert på kjemisk analyse av 690 flomsediment- prøver fra hele Norge, syreløselig del av 22 elementer og totalinnhold av 28 elementer. Sykdomsdataene er gitt som sykelighet av 50 kreftformer i tidsrommet 1970-79, stilt til disposisjon av Kreftregisteret. Resultatene tyder på at prinsipal komponentanalyse ikke er et egnet hjelpe- middel for å analysere de datasettene som er undersøkt her. Data- og programfilene, som er dokumentert i denne rapporten, er permanent lagret på magnetband ved NGUs sentrale dataanlegg. Dette er rapport nr. 6 i NAVF-prosjekt 363.88\/012 Miljøkjemi og helse. Prosjektleder Bjørn Bølviken.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (90.115)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGEOMEDISIN
dc.subjectSTATISTISK ANALYSE
dc.titlePrinsipal komponentanalyse av flomsediment- og kreftdata.
dc.typeReport
dc.description.localcode30490
dc.source.pagenumber109


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal