Show simple item record

dc.contributor.authorSand, Kari
dc.date.accessioned2020-07-15T08:53:16Z
dc.date.available2020-07-15T08:53:16Z
dc.date.issued1990
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666998
dc.description.abstractSom en del av Finnmarksprogrammet grunnvannskartlegging er råvannskildene til vannverk som forsyner mer enn 100 personer registrert. Undersøkelsene innbefatter 82 vannverk som forsyner 91 prosent av Finnmarks befolkning. 19 prosent av befolkningen drikker grunnvann, 49 prosent får sitt drikkevann fra innsjøer og 32 prosent fra elver. Grunnvannsanleggene har som oftest god råvannskvalitet. Omtrent halvparten av overflatevannverkene har utilfredsstillende råvannskvalitet, som i hovedsak skyldes forurensninger fra rein og\/eller sjøfugl i vannverkene har tilfredsstillende kapasitet, mens resten har udekket behov i perioder. Grunnvann vil være en alternativ vannkilde for mange av de vannverkene som i dag ikke har tilfredsstillende kapasitet og\/eller råvannskvalitet. Våre undersøkelser viser at dersom alle påviste grunnvannsforekomster i Finnmark blir utnyttet, kan 37% av finnmarkingene drikke grunnvann.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (90.050)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectVANNVERK STORT
dc.subjectVANNVERK LITE
dc.subjectOVERFLATEVANN
dc.titleDrikkevann i Finnmark. En vurdering av behov og muligheter for bruk av grunnvann.
dc.typeReport
dc.description.localcode33244
dc.source.pagenumber37


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal