Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorNæss, Gunnar
dc.date.accessioned2020-07-15T08:53:33Z
dc.date.available2020-07-15T08:53:33Z
dc.date.issued1990
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667009
dc.description.abstractNGU utførte i 1986-87 en regional geokjemisk kartlegging av Svalbard med prøvetaking av \"flomsedimenter\". Kartleggingen viste klare provinser med geokjemiske anomalier bl.a. på gull. Denne rapporten omhandler oppfølging av en slik provins med prøvetaking av ravineprøver i et område N-Ø for Ny Ålesund. Det undersøkte området viser en meget sterk gullanomali. De høye verdier på gull blir fulgt opp av høye verdier på arsen, mangan, kadmium, kobolt, kobber og skandium.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (90.102)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectHOVEDELEMENTER
dc.subjectSKREDAVSETNING
dc.subjectGULL
dc.titleGeokjemisk kartlegging N-Ø for Ny Ålesund, Svalbard
dc.typeReport
dc.description.localcode33128
dc.source.pagenumber48


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal