Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorØyen, Øyvind
dc.contributor.authorNilsen, Rolf
dc.contributor.authorBølviken, Bjørn
dc.date.accessioned2020-07-15T08:53:55Z
dc.date.available2020-07-15T08:53:55Z
dc.date.issued1990
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667017
dc.description.abstract690 flomsedimentprøver fra hele Norge er analysert kjemisk på totalinnholdet av 31 og den syreløselige delen av 30 grunnstoffer. Denne rapporten gir tabeller over gjennomsnittlige analysetall for kommuner og kommuneaggregater. Det er brukt både aritmetisk og geometrisk middel. Kommuneaggregatene er satt sammen av nabokommuner og har minst 10000 innbygger pr. aggregat. Filene, som er dokumentert i denne rapporten, er permanent lagret på magnetband ved NGUs sentrale dataanlegg. Dette er rapport nr. 1 i NAVF-prosjekt 363.88\/012 Miljøkjemi og helse.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (90.015)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectAVSETNING
dc.titleGeokjemisk karakterisering av norske kommuner og kommuneaggregater ved hjelp av flomsedimentdata.
dc.typeReport
dc.description.localcode30155
dc.source.pagenumber81


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal