Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSand, Kari
dc.date.accessioned2020-07-15T08:53:58Z
dc.date.available2020-07-15T08:53:58Z
dc.date.issued1990
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667018
dc.description.abstractGrunnvannsforekomstene i Loppa kommune er registrert som en del av NGUs Finnmarksprogram. Det er få løsmasseforekomster i kommunen som er egnet for uttak av grunnvann til drikkevann. Salt grunnvann til fiskeoppdrett kan derimot væremulig i Trolldalen ved Langfjorden. Berggrunnen i kommunen består stort sett av gneis og gabbro. Boringer i disse bergartene vil sjelden gi mer enn 0.2 l\/sek. Et borhull i sprekker og forkastningssoner vil vanligvis gi mer vann (0.2 - 0.5 l\/sek) enn boringer i bergarten forøvrig.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (90.028)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectKARTLEGGING
dc.subjectBERGGRUNN
dc.subjectGRUNNVANN
dc.titleGrunnvann som vannforsyning. Grunnvannsforekomster i Loppa kommune.
dc.typeReport
dc.description.localcode30157
dc.source.pagenumber11


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal