Show simple item record

dc.contributor.authorØyen, Øyvind
dc.contributor.authorNilsen, Rolf
dc.contributor.authorBølviken, Bjørn
dc.date.accessioned2020-07-15T08:54:00Z
dc.date.available2020-07-15T08:54:00Z
dc.date.issued1990
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667019
dc.description.abstractRapporten gir korrelasjoner mellom forekomst av kreft og innhold av grunn- stoffer i kommuner eller kommuneaggregater. De geokjemiske dataene er basert på kjemisk analyse av 690 flomsedimentprøver fra hele Norge, syreløselig del av 25 elementer og totalinnhold av 38 elementer. Sykdomsdataene er gitt som sykelighet av kreft i tidsrommet 1970-79, stilt til disposisjon av Kreftregisteret. Data- og programfilene, som er dokumentert i denne rapporten, er permanent lagret på magnetband ved NGUs sentrale dataanlegg. Dette er rapport nr. 3 i NAVF-prosjekt 363.88\/012 Miljøkjemi og helse.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (90.037)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectSTATISTISK ANALYSE
dc.subjectGEOMEDISIN
dc.titleSamvariasjon mellom sykelighet av kreft og geokjemisk sammensetning av flomsedimenter.
dc.typeReport
dc.description.localcode30162
dc.source.pagenumber136


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal