Show simple item record

dc.contributor.authorFlårønning, Asbjørn
dc.date.accessioned2020-07-15T08:54:04Z
dc.date.available2020-07-15T08:54:04Z
dc.date.issued1990
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667022
dc.description.abstractRapporten omhandler utprøving av metode for vann- analyser på elementene bly, kadmium, kobber, krom, sink og nikkel ved hjelp av vår apparatur for atom- absrobsjon-spektrofotometri, grafittovnteknikk: Perkin-Elmer modell 5000 med grafittovn HGA-500 og prøveveksler SA-40. Det var satt fram ønske om å oppnå følgende deteksjonsgrenser for de fem elementene: Bly ønsket deteksjonsgrense: 0.5 ppb, Kadmium 0.01 ppb, Kobber 1 ppb, Krom 0,5 Sink 6 ppb, Nikkel <1 ppb. For kadmium ble det oppnådd deteksjonsgrense 0.02 ppb. Forøvrig ble det ønskede deteksjonsgrenser oppnådd. Rapporten viser at det kreves spesielle tiltak for å unngå kontaminering fra analyseutstyr og omgivelser. Særlig skaper sink vanskeligheter i denne forbindelse. Forsøkene tyder på at analyser av denne type krever et \"renroms\"-laboratorium. Åtte vannprøver fra Glomma (prosj.nr.2487-Borregaardprosjektet) ble analysert. Prøvene er tidligere analysert ved NILU. Resultatene viser god overens- stemmelse.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (90.048)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectATOMABSORPSJON
dc.subjectSPEKTROFOTOMETRI
dc.subjectGRUNNSTOFF
dc.subjectKJEMISK ANALYSE
dc.titleUtprøving av metode for vannanalyse med AA-grafittovnteknikk.
dc.typeReport
dc.description.localcode30169
dc.source.pagenumber12


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal