Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorFlårønning, Asbjørn
dc.date.accessioned2020-07-15T08:54:04Z
dc.date.available2020-07-15T08:54:04Z
dc.date.issued1990
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667022
dc.description.abstractRapporten omhandler utprøving av metode for vann- analyser på elementene bly, kadmium, kobber, krom, sink og nikkel ved hjelp av vår apparatur for atom- absrobsjon-spektrofotometri, grafittovnteknikk: Perkin-Elmer modell 5000 med grafittovn HGA-500 og prøveveksler SA-40. Det var satt fram ønske om å oppnå følgende deteksjonsgrenser for de fem elementene: Bly ønsket deteksjonsgrense: 0.5 ppb, Kadmium 0.01 ppb, Kobber 1 ppb, Krom 0,5 Sink 6 ppb, Nikkel <1 ppb. For kadmium ble det oppnådd deteksjonsgrense 0.02 ppb. Forøvrig ble det ønskede deteksjonsgrenser oppnådd. Rapporten viser at det kreves spesielle tiltak for å unngå kontaminering fra analyseutstyr og omgivelser. Særlig skaper sink vanskeligheter i denne forbindelse. Forsøkene tyder på at analyser av denne type krever et \"renroms\"-laboratorium. Åtte vannprøver fra Glomma (prosj.nr.2487-Borregaardprosjektet) ble analysert. Prøvene er tidligere analysert ved NILU. Resultatene viser god overens- stemmelse.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (90.048)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectATOMABSORPSJON
dc.subjectSPEKTROFOTOMETRI
dc.subjectGRUNNSTOFF
dc.subjectKJEMISK ANALYSE
dc.titleUtprøving av metode for vannanalyse med AA-grafittovnteknikk.
dc.typeReport
dc.description.localcode30169
dc.source.pagenumber12


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal