Show simple item record

dc.contributor.authorOttesen, Dag
dc.coverage.spatial15214 Snillfjord
dc.coverage.spatial16214 Trondheim
dc.coverage.spatialTRONDHEIM
dc.coverage.spatialMELHUS
dc.date.accessioned2020-07-15T08:54:05Z
dc.date.available2020-07-15T08:54:05Z
dc.date.issued1990
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667023
dc.description.abstractHensikten med undersøkelsen har vært å fastslå kvalitet og volum samt mulige bruksområder for løsmassene på deltaet i Gaulosen. Det er utført 14 boringer, derav 11 på deltaet. Det er tatt 12 overflate- prøver og 23 kjerneprøver mellom 0 og 27 m's dyp. Den mulig utnyttbare delen av deltaet er inndelt i tre områder; A, B og C (Tegning 90.021-04). Område A og B ligger innenfor Øie felleseie og område C eies av Skogstad. Massene innenfor område A har en tilfredsstillende kornsammensetning for bruk som betongtilslag. En gjennomsnittlig mektighet på 4 m gir 576 000 m3 med sandige, grusige masser. Et høyt kloridinnhold reduserer massenes verdi som betongtilslag. Innenfor område B og C ligger sandige, grusige masser med gjennomsnittlig 2 m's mektighet overlagret av 2 m siltinnblandet sand. Før disse massene kan utnyttes, må massene på toppen fjernes, og dette ansees å være ulønnsomt.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (90.041)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectSEISMIKK
dc.subjectDELTA
dc.subjectKVALITETSUNDERSØKELSE
dc.subjectBYGGERÅSTOFF
dc.subjectNATURVERN
dc.titleLøsmasseundersøkelser i Gaulosen, Sør-Trøndelag.
dc.typeReport
dc.description.localcode30174
dc.source.pagenumber26


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal