Show simple item record

dc.contributor.authorGautneb, Håvard
dc.coverage.spatial16233 Roan
dc.date.accessioned2020-07-15T08:54:08Z
dc.date.available2020-07-15T08:54:08Z
dc.date.issued1990
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667025
dc.description.abstractSom en del av det samordnede geologiske undersøkelsesprogram for Nord- Trøndelag og Fosen er det blitt utført diamantboring ved Kvislaseter, Halsaunet dolomittfelt. Det ble boret totalt 130 m med PACSAC fordelt på 8 loddrette hull.Hull nr.4 ble avsluttet på 7.9 m og hull nr. 7 på 2.7 m, alle andre hull ble boret ned til 20 m. Dolomitten i borhullene er hoved- sakelig hvit og grovkornet, men i endel mindre partier opptrer forurensninger av kvarts, phlogopitt, talk, diopsid, epidot og noe svovelkis. I noen partier opptrer også tynne horisonter av glimmerskifer. 64 analyser av dolomitten ga følgende gjennomsnittlige sammensetning: Si02 10.02%, Al203 1.42%, Fe203 0.35%, MgO 17.89%, CaO 30.49%, Na20 0.33%, K20 0.16%, MnO 0.02%, P205 0.06% (XRF ANALYSER). Analyser av syreløslig CaO og MgO ga følgende gjennomsnitt: CaO 29.01%, MgO 14.26%, dette tilsvarer et dolomittinnhold på 65.21%. Hvithetsmålinger ga følgende gjennomsnitt: FMX 87.67%, FMY 87 51%, FMZ 86,54%, R457 86,43%, men 50% av borkjernene har en hvithet på 90 (FMY) eller bedre. Jordbrukdskalk synes å være det beste bruks- området for forekomsten.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (90.052)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectKJEMISK ANALYSE
dc.subjectKJERNEBORING
dc.subjectHVITHETSMÅLING
dc.subjectDOLOMITT
dc.titleDiamantboring i Halsaunet dolomittfelt, Åfjord kommune, Sør-Trøndelag.
dc.typeReport
dc.description.localcode30178
dc.source.pagenumber26


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal