Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorØvereng, Odd
dc.coverage.spatial17233 Steinkjer
dc.date.accessioned2020-07-15T08:54:12Z
dc.date.available2020-07-15T08:54:12Z
dc.date.issued1990
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667029
dc.description.abstractI forbindelse med gjennomføringen av Nord-Trøndelagsprogrammet var det et ønske om å få vurdert kalksteinsfeltet ved Derråsbrenna, Namdalseid kommune mtp et eventuelt uttak av jordbrukskalk for å dekke et lokalt behov. I det befarte området opptrer soner av kalkstein i veksellagning med glimmer- skifer. Flere av sonene har mektigheter på over 20 m. De mest fremtredende forurensningene i kalksteinen er uregelmessige skikt, anriket på kvarts, glimmer og feltspat. Årer\/knoller av sekundær kvarts har også en betydelig' utbredelse i feltet. Kalksteinen er middels til grovkornet med farger som varierer fra hvit, grå, gullig til rosa. De kjemiske analysene viser et CaCO3 innhold som varierer fra 84.86% til 97.55%. Den skulle således kvalitetsmessig, være vel egnet som jordbrukskalk. I feltet finnes flere partier hvor forholdene ligger godt til rette for et begrenset uttak.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (90.047)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectKALKSTEIN
dc.titleBefaring av kalksteinsfelt ved Derråsbrenna, Namdalseid.
dc.typeReport
dc.description.localcode30184
dc.source.pagenumber7


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal